Категорија М

Во категоријата М вкупниот број на прашања е 466.

Во националната категорија "М" спаѓаат мотокултиватори и приклучни возила што ги влечат мотокултиватори, велосипеди со мотор, лесни трицикли и лесни четирицикли.