Категорија A / Тест 24

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Стеснување на патот од десна страна

3. Патека за пешаци

4. Престројување на возила со назив на населени места

5. Стеснување на патот од лева страна

6. Престројување на возила

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана, односно ограничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата означува:

Прашање 5 од 28 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 6 од 28 5 поени

Положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува забрането минување:

Прашање 7 од 28 5 поени

Звучниот знак “еден долг свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник, истовремено со вертикално подигната рака, за возачите означува:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажан на сликата, служи за регулирање на сообраќајот на:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку возило на полицијата се доближува кон уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) и има намера да продолжи во насока право, тогаш:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (како на сликата) се наоѓа пред премин на патот преку железничка пруга:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 17 од 28 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата на сликата, патничкиот автомобил:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возачот на мотоциклот (како на сликата), врши обиколување на возилата:

Прашање 20 од 28 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 21 од 28 2 поени

Како делува малата количина на алкохол во крвта кај возачот:

Прашање 22 од 28 2 поени

Движењето на пешаци на автопат е:

Прашање 23 од 28 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото се зголемува кога:

Прашање 24 од 28 3 поени

Пробни таблички за возилата, издава:

Прашање 25 од 28 2 поени

При управување со возилото, доколку забележите дека некој возач со своето возило не управува согласно сообраќајните правилата и прописи, потребно е:

Прашање 26 од 28 2 поени

Со еден промил алкохол во крвта, возачот може да управува со моторното возило:

Прашање 27 од 28 2 поени

Коефициентот на триење на пневматиците со коловозот, зависи од:

Прашање 28 од 28 2 поени

За да бидете подготвени за итно превземање дејствие со возилото, Вашите раце треба да бидат поставени на управувачот во позиција на стрелките на часовникот: